Nové kancelářské prostory

V současnosti dochází ke značnému nárůstu poptávky po nových obchodních a kancelářských prostorech, a to nejen v Praze. Stojí za tím expanze firem a jejich potřeba po větších a atraktivnějších prostorech.

Výstavba nových prostor je především ve větších městech značně omezena, proto začíná docházet k obsazování dosud volných kanceláří a je téměř jisté, že cena nájmu se posune směrem nahoru. I když se může zdát, že nejdůležitějším faktorem v rozhodování je cena nájmu, není tomu tak. Mezi hlavní faktory patří lokalita, uspořádání a dostupnost. Nejvíce žádané business lokality jsou samozřejmě v centru u Vyšehradu, tudíž ceny jsou vystřelené poměrně  vysoko. V Praze se dá najít však spousta dalších, dostupných lokalit, které vás nezruinují. Novým takovým business centrem se začínají stávat Holešovice.